Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych.

  • dla osób zgłaszających się indywidualnie :  opłata 220 zł,
  • dla grupy powyżej 20 osób : opłata podlega negocjacji.

Wymagane dokumenty.  

 

Organizacja zajęć:

Szkolenie jest jednodniowe, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym wystawione przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

 

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020.110 z póź. zm.).

2)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2016.143 z póź. zm.).

3)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia16 października 2012r. zmieniające rozporządzenie
         w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1140).

Regulamin szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 - 15:30 pod numer tel. 508 396 159 lub 95  732 29 90, 
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź