Egzaminy

 

Najbliższe terminy egzaminów na kat. B

Egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy - czas oczekiwania na egzamin -  2 tygodnie

 Dane na dzień 2021-08-02

 

CENNIK OPŁAT EGZAMINACYJNYCH

 

RODZAJ EGZAMINU

KATEGORIA

AM

A1, A2, A

B

B96

B1, C1, D1, T

C, D

B+E

C1+E, C+E

D1+E, D+E

TEORETYCZNY

30,00

30,00

30,00

-------

30,00

30,00

-------

-------

PRAKTYCZNY

140,00

180,00

140,00

170,00

170,00

200,00

200,00

245,00

RAZEM (w zł)

170,00

210,00

170,00

170,00

200,00

230,00

200,00

245,00

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U.2014.974 t.j.) 

 

Art.  56. ust. 4. Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1.

 

Art. 54 ust. 5 pkt 1 (…) egzamin jest przeprowadzany pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 t.j.)

 

UWAGA!

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź