Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. od początku swojej działalności ( przyp.od roku 1998) w bardzo aktywny i przynoszący wymierne efekty sposób promuje bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dyrektor WORD w Gorzowie Wlkp. jest członkiem Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Wyznacznikiem realizowanych  w tym zakresie przedsięwzięć jest program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa lubuskiego na lata 2016 - 2025.

  • W myśl założeń programu WORD organizuje i współorganizuje międzyszkolne konkursy, ogólnopolskie turnieje oraz akcje profilaktyczno-prewencyjne z zakresu BRD, którymi obejmuje  przede wszystkim dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe.
  • Rokrocznie przeznacza środki finansowe na zakup niezbędnej ilości:

    - pomocy edukacyjnych ( w tym książeczek, gier planszowych, ćwiczeń )

    - elementów odblaskowych

    - sprzętu rowerowego ( w tym rowerów i kasków)

    - oraz innych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom dróg.

Wymienione artykuły trafiają do dzieci i młodzieży jako nagrody i upominki za uczestnictwo w  odbywających się w trakcie roku szkolnego przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność Ośrodka w zakresie BRD jest dzięki temu popularyzowana wśród lubuskich placówek oświatowych.

  • WORD w Gorzowie Wlkp. dofinansowuje także zakup:
  • rowerowych miasteczek ruchu drogowego i rowerowych torów przeszkód

trafiających na wyposażenie szkół i przedszkoli.

  • specjalistycznego sprzętu dla służb drogowych (Policji, WITD i Straży Pożarnej) wykorzystywanego w działaniach prewencyjnych lub kontrolnych.
  • Ośrodek poprzez pomoc przy realizacji szkoleń i konferencji o charakterze edukacyjno-metodycznym skierowanych do  instruktorów i wykładowców nauki jazdy przyczynia się do pogłębiania  wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych środowiska OSK. 

Fachowa wiedza na temat bezpiecznej jazdy, którą instruktorzy przekazują przyszłym kierowcom sprawia, że wzrasta społeczna świadomość  o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzkiego  wynikających z niewłaściwych zachowań na  drodze.

  • W ostatnich latach Ośrodek angażuje się w działania zmierzające do upowszechniania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przy okazji odbywających się z naszym udziałem imprez BRD zawsze  zapewniamy obecność ratowników medycznych, którzy w profesjonalny sposób pomagają mieszkańcom naszego województwa zdobyć praktyczne umiejętności udzielenia pomocy np. ofiarom wypadków drogowych.

Partnerami Ośrodka w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego są głównie: Wydziały Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp, Lubuskie Kuratorium Oświaty, Polski Związek Motorowy, a także Lubuska Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego,  Straż Pożarna, ratownicy medyczni oraz stowarzyszenia działające na rzecz bezpieczeństwa na drogach

 

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025.

Lubuski Program Realizacyjny 2016-2017

Wykaz zadań do "Programu poprawy brd województwa lubuskiego na lata 2016-2025" (PP BRD WL) Aktualizacjia 22.02.2017 r.

 

To trzeba szybko zmienić – konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkich lubuszan do udziału w konkursie, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na lubuskich drogach poprzez identyfikację miejsc źle oznakowanych, błędnie zorganizowanych, sprzyjających potencjalnym zdarzeniom drogowym lub po prostu zaniedbanych. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Szczegóły można znaleźć pod adresem http://www.brd.zgora.pl/cms/index.php. Liczymy bardzo na rozpowszechnienie konkursu wśród wszystkich lubuszan.

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź