PODSUMOWANIE ROKU PRZEZ SPECJALISTÓW

W ramach cyklicznych spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy, w dniu dzisiejszym Kierownictwo Ośrodka gościło Pana Mirosława Chudego Zastępcę Prezesa Stowarzyszenia oraz Panów Ryszarda Perwela i Rafała Nowosieleckiego - Członków Stowarzyszenia. 
Spotkanie konstruktywne, któremu przyświecała atmosfera wzajemnego szacunku i zrozumienia. 
Ośrodek  przygotował prezentację, będącą podstawą do dyskusji i wypracowania wspólnego stanowiska w kwestiach problematycznych. 
Obie strony zgodnie stwierdziły,iż spotkania te służą obu stronom, dzięki czemu współpraca układa się wzorcowo.

 

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź