KURS NA EGZAMINATORA

Już 2 lipca br. rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym dla egzaminatorów rozszerzających uprawnienia
o kat. C oraz D.

Trwa nabór na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów kategorii B.

Kandydat na egzaminatora kategorii B powinien mieć ukończone 23 lata oraz posiadać:

  • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
  • prawo jazdy kategorii B (przez okres co najmniej 3 lat);
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
  • zaświadczenie o niekaralności.

W trakcie około 4 miesięcy (szacowany czas trwania kursu):

  • w systemie weekendowym – zrealizowanych zostanie 152 godz. zajęć teoretycznych (wymagana 100% obecność na wszystkich zajęciach) oraz
  • zajęcia praktyczne, które prowadzone będą w dni powszednie, w godzinach pracy gorzowskiego ośrodka.

Promocyjna cena kursu dla kandydatów na egzaminatorów wynosi 3 300,00 zł brutto. Do ceny tej należy doliczyć ujęte w programie szkolenia, siedmiogodzinne zajęcia z Techniki i taktyki jazdy, zrealizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Tomaszowie - koszt 650,00 zł.

Absolwenci kursu składają egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Dodatkowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 95 7322 990, 95 7326 516.

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź