Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców

KURS PODSTAWOWY DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW kat. A, B prawa jazdy .

 

zajęcia teoretyczne - 130 godzin

zajęcia praktyczne - co najmniej 85 godzin.

 

Wymagane dokumenty:

1. Prawo jazdy kat. A posiadane przez okres co najmniej 2 lat, dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

2. Prawo jazdy kat. B posiadane przez okres co najmniej 2 lat, dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B,

3. Ważne  orzeczenia:

        1) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora   

        2) o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

4. Informacja z rejestru sądowego potwierdzająca niekaralność za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

5. Wypełniona karta zgłoszenia na kurs.

6. Dowód wpłaty .

Cena kursu podstawowego wynosi:

- na kat. B - 3150 zł + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

- na kat. A -  2 950 + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

- na kat. A+B (szkolenie realizowane jednocześnie)-  4 650 + koszty szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2016 r. poz.627 z późn. Zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.03.2016r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz. U. z 2016 r. poz.280 z późn. zm.)

 

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w godz 7:30 - 15:30 pod numer tel. 508 396 159 lub 95  732 29 90, 
pisząc na e-mail szkolenia@wordgorzow.pl lub osobiście w WORD w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 18, I piętro, pokój nr 107 A

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź